Scholingsaanbod

Scholingsaanbod.

Sinds 1 september 2014 zijn de verloskundige zelfstandig bevoegd om lachgas voor te schrijven en toe te dienen in een veilige omgeving (altijd intramuraal). De Algemene Maatregel van Bestuur is hiervoor aangepast. Voorwaarde is dat de verloskundige geschoold zijn met een geaccrediteerde scholing.
 
Scholingaanbod
Careyn Kraamzorg organiseert in samenwerking met het Erasmus MC de scholing lachgassedatie. Deze bestaat uit een aantal modules en wordt op verschillende dagdelen op locatie gegeven.
 
Doelgroep
De scholing is verplicht voor alle verloskundigen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden, die in het geboortecentrum of ziekenhuis werkzaam zijn cq. hieraan verbonden zijn en hier bevallingen met gebruik van lachgas begeleiden.
Daarnaast is er een instructiebijeenkomst/voorlichting voor de arbeidshygienisten en technisch medewerkers/medewerkers gebouwenbeheer van het ziekenhuis.
 
Doel
Na het volgen van het volledige scholingsprogramma
  • weet iedere cursist wat haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn bij het gebruiken van lachgas en kan zij daarnaar handelen;
  • heeft iedere cursist aangetoond dat zij veilig kan omgaan met apparatuur, kent zij de randvoorwaarden voor veilig gebruik van lachgas en kan zij (voor zover van toepassing) de apparatuur veilig aan- en afsluiten en controleren;
  • kent iedere cursist de gevaren en risico's van lachgas en weet zij de blootstelling aan lachgas zo laag mogelijk moet houden
  • kent iedere cursist alle protocollen, weet zij deze toe te passen;
  • heeft ieder cursist aangetoond dat zij (in de praktijk) een klant op de juiste manier kunnen begeleiden bij gebruik van lachgas en dit kunnen toedienen. weet iedere cursist hoe zij de client moet informeren en begeleiden bij het gebruik van lachgas.