Registratiewijze

Registratiewijze

 
De meeste gegevens legt de verloskundige vast tijdens en/of direct na de baring. Zij is verantwoordelijk en de adequate 'operatieve' vastlegging is tevens een kwaliteitselement, die verbonden is met de licentie van het geboortecentrum. In de sfeer van beroepsaansprakelijkheid kan dit behoudens een enkele vraag niet gedelegeerd worden.
 
Voor het meten van de cliënttevredenheid is een apart formulier beschikbaar dat de cliënt of haar partner na de bevalling dient in te vullen.
 
De gegevens kunnen digitaal worden ingevoerd via een afgeschermd deel van de website 'www.lachgasbevalt.nl' . Periodiek ontvangt het geboortecentrum overzichten met de rapportages over de uitgevoerde bevallingen met lachgas. Daarnaast ontvangt iedere deelnemend geboortecentrum ook zogenaamde spiegelinformatie, zodat zij kan zien hoe zij ten opzichte van andere centra die lachgas gebruiken scoren.