Welkom bij Lachgasbevalt.nl

Opmars pijnbestrijding bij bevalling

Steeds meer vrouwen vragen om pijnbestrijding tijdens de bevalling. Het is een trend die de laatste jaren steeds duidelijker zichtbaar is. Er is ook een duidelijke toename van de vraag naar ziekenhuisbevallingen te zien vanwege onder andere de mogelijkheid tot pijnbestrijding. 
 

Snelle werking

Het gebruik van lachgas (dat wil zeggen een mengsel van 50% distikstofoxide (=lachgas) en 50% zuurstof) biedt een veilige, snel werkende methode om de baringspijn te beperken. Door het gebruik van lachgas zijn verwijzingen naar de 2e lijn minder vaak noodzakelijk. En als een verwijzing voorkomen wordt, hoeft de cliënt ook niet alsnog verplaatst te worden.
 
Het lachgasmengsel mag alleen in een intramuraal geboortecentrum of ziekenhuis toegepast worden. Alleen in deze situatie kan aan alle technische randvoorwaarden worden voldaan. Zo mag het alleen door geschoolde zorgverleners die strikt geprotocolleerd werken toegediend worden.
 

Voorwaarden en projectorganisatie

Sinds 2011 mag lachgas onder voorwaarden weer toegepast worden. Deze zijn vermeld in het ‘Handboek toedienen lachgas-inhalatieanalgeticum in een eerstelijns geboortecentrum of binnen een verloskamercomplex’, kortweg ‘Handboek Lachgas’ © 2011 Erasmus MC
 
Wilt u meer informatie over wat de implementatie van lachgas kan betekenen voor uw geboortecentrum of afdeling verloskunde? Vul dan het contactformulier in.