Investeringen

Tarief en investeringen

Tarief
Per 1 januari 2015 heeft de NZa de module 'bevalling met lachgassedatie in een geboortecentrum' uitgebracht.
Deze module geldt voor zorg in een eerstelijns geboortecentrum waarbij pijnbestrijding wordt toegepast door het toedienen van lachgas. Om het tarief in rekening te brengen, moet er een overeenkomst zijn tussen de verschillende zorgverzekeraar(s) en de zorgaanbieder en moeten er o.a. ook goede afspraken zijn met de ketenpartners in het VSV (m.n. gynaecologie) voor het geval er durante partu toch een overdracht plaatsvindt.
 
Investeringen
Bij de implementatie van lachgas zijn investeringen gemoeid voor wat betreft de technische installatie, de ruimtes en de benodigde materialen. Er wordt gebruik gemaakt van een lachgasmengsel van 50% zuurstof en 50% lachgas. Dit mag uitsluitend worden gebruikt in een goed geventileerde ruimte met toepassing van bronafzuiging. Toediening van het lachgas gebeurt met een dubbelmasker dat tevens voor afzuiging zorgt. Daarnaast heeft de cliënt een kinmasker voor extra bronafzuiging. Dit is aangesloten op een centraal gasevacuatiesysteem. Na gebruik lachgas krijgt de cliënt nog 5 minuten 100% zuurstof toegediend met een standaard mondmasker.
 
Aan de ventilatie in de ruimte worden ook eisen gesteld: het aantal keer dat de lucht in de ruimte wordt ververst dient minimaal 6 keer per uur te zijn. Er dienen roosters voor de inblaas in het plafond te zijn en roosters van de afzuiging in de muren boven het vloeroppervlak. Dit kan een behoorlijke verbouwing van de kamer(s) betekenen.
 

Benodigde apparatuur o.a.:

  • Centraal evacuatiesysteem (geschikt voor 5 units/kamers)
  • Gasafzuiging op de kamer
  • Demand Valve, waarmee cliënt zelf kan bepalen wanneer zij lachgas tot zich neemt
  • Karretje voor materialen
  • Saturatie- en bloeddrukmeter (verrijdbaar)
 

Apparatuur die ge- of verbruikt wordt, zoals:

  • Dubbelmaskers (3 stuks per kamer, verschillende maten)
  • Kinmaskers (3 stuks per kamer) + toebehoren
  • Lachgasmengsel cilinder van 10 l. per kamer (= 11 bevallingen per cilinder) + 1 reserve cilinder
  • 100% Zuurstof


Voor het berekenen van de kosten is een rekenmodel beschikbaar. In dit rekenmodel wordt ook duidelijk hoe snel en met welk aantal bevallingen met lachgas per jaar de investeringen worden terugverdiend. Hierbij wordt uitgegaan van het tarief voor bevallingen met lachgas dat door de NZa is vastgesteld en dat hoger ligt dan het tarief voor ‘gewone’ bevallingen in een geboortecentrum.
 
Een geboortecentrum dat pijnbestrijding wil aanbieden door middel van lachgas kan bij Careyn Kraamzorg de scholing en het handboek met alle protocollen afnemen. Het geboortecentrum wordt dat sublicentiehouder voor de periode van 3 jaar.
 
Het lachgasprotocol wordt dan bijgehouden met alle nieuwe ontwikkelingen e.d. door het Erasmus Medisch Centrum.