Referenties & publicaties

Publicaties

Folders:
Lachgasfolder van Geboortecentrum Sophia: http://www.geboortecentrumsophia.nl/files/Lachgasfolder.pdf

Publicaties in media:
Artikel en filmpje van RTL Editie NL over de nieuwste middelen ter pijnbestrijding: lachgas en waterinjecties: http://www.rtl.nl/components/actueel/editienl/nieuws/2013/w14/steeds-vaker-pjinbestrijding.xml
Publicatie in Nataal juni 2012: http://www.nataal.nl/index.php/informatie-geboortezorg/bevalling/223-lachgas
Publicatie in Nataal maart 2011: http://www.nataal.nl/index.php/informatie-geboortezorg/bevalling/141-thuis-bevallen-zonder-pijn
Baringspijn, hoe ga je er mee om? Publicatie in Kraamzorg, 2012:
http://www.baringspijn.nl/Uploads/Baringspijn_hoe_ga_je_er_mee_om.pdf
Nieuwsbrief Geboortecentrum Sophia, april 2011: Lachgassedatie tijdens de bevalling

Persberichten:
Persbericht Careyn Kraamzorg, juni 2011: Herintroductie lachgas als pijnbestrijding bij bevalling

Onderzoeken:
Cochrane study, issue 9, 12 sept. 2012, Inhaled analgesia for pain management in labour, Trudy Klomp e.a. (VUmc): http://www.vumc.nl/onderzoek/nieuws/7118709/

A newly developed scavenging system for administration of nitrous oxide during labour: safe occupational use, J. Van Der Kooy, J. P. De Graaf, Z. M. Kolder, K. D. Witters, E. Fitzpatrick, J. J. Duvekot, I. J. J. Dons-Sinke, E. A. P. Steegers, G. J. Bonsel. Acta Anaestesiologica Scandinavica, vol. 56, august 2012:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-6576.2012.02668.x/abstract

Informatie:
In de keuzehulp Pijn bij bevalling wordt uitleg gegeven over de rol van pijn tijdens de bevalling en over manieren om de pijn te verlichten.