Belang registratie

Belang registratie

 
Ieder geboortecentrum/ziekenhuis, dat lachgassedatie bij een bevalling gebruikt, dient dit te registreren op daarvoor ontwikkelde formulieren en een digitale registratietool i.o..

Registratie bij lachgassedatie is vereist om 4 verschillende redenen: 

1. veiligheid cliënt

Het is een professionele plicht, aangezien het hier een interventie betreft, waarbij de veiligheid van 2 personen in het geding kan zijn (moeder, kind). Net zoals de verplichting om ook alle andere gegevens vast te leggen, zijn de te registreren gegevens in dit kader niet vrijblijvend. 

2. veiligheid zorgverlener

Het is een werkgeversplicht vanwege de veiligheid van het personeel; hiermee kan zowel intern als extern (bijv. aan de Arbeidsinspectie) worden aangetoond dat het centrum aan alle voorwaarden voldoet die in de protocollen zijn vastgesteld. 

3. effectiviteit behandeling - objectief

Effectiviteit moet altijd afgewogen worden tegen de mogelijke nadelige gevolgen van een behandeling. Dit punt verdient extra aandacht omdat het in Nederland een nieuwe toepassing is, die zowel een inhoudelijke als een economische evaluatie behoeft. 

4. effectiviteit behandeling - subjectief

De mening en beleving van de cliënt wordt ook geregistreerd, zodat kwaliteitsverbetering vanuit het gezichtspunt van de cliënt mogelijk is en de tevredenheid vergeleken kan worden met andere vormen van pijnbestrijding.